Knjižna zbirka Zgodovini.ce

Knjižna zbirka zg3

V letu 2003 je Zgodovinsko društvo Celje ustanovilo književno zbirko zg3, ki predstavlja nadgradnjo društvenega založništva. V njej izhajajo dela mlajših raziskovalcev slovenske zgodovine, ki se bodisi nanašajo na zgodovino Celja in okolice, bodisi po svojem konceptu sodijo v kategorijo novega in svežega v slovenskem družboslovju.


[Zgodovini.ce 16]: SEIDLOV ZBORNIK, monografija, 2018, 140 strani
[Zgodovini.ce 15]: Janez Cvirn: DUNAJSKI DRŽAVNI ZBOR IN SLOVENCI (1848–1918), monografija, 2015, 280 strani
[Zgodovini.ce 14]: Rolanda Fugger Germadnik: GROFJE CELJSKI MED ZGODOVINO IN MITOM, monografija, 2013, 176 strani
[Zgodovini.ce 13]: Marija Počivavšek: EN GROS & EN DETAIL, monografija, 2012, 416 strani
[Zgodovini.ce 12]: OROŽNOV ZBORNIK, zbornik, 2012, 112 strani
[Zgodovini.ce 11]: Andrej Pančur: JUDOVSKA SKUPNOST V SLOVENIJI NA PREDVEČER HOLOKAVSTA, monografija, 2011, 162 strani
[Zgodovini.ce 10]: Tatjana Rozman: POJOČI KASTRATI – ZLORABLJENO TELO NA ODRU, monografija, 2010, 72 strani
[Zgodovini.ce 9]: Andrej Studen: PIJANE ZVERINE , monografija, 2009, 180 strani
[Zgodovini.ce 8]: Janez Polajnar: »PFUJ! TO JE GERDO!« , monografija, 2008, 180 strani
[Zgodovini.ce 7]: Filip Čuček: USPEHI SPODNJEŠTAJERSKIH SLOVENCEV V TAAFFEJEVI DOBI, monografija, 2008, 340 strani
[Zgodovini.ce 6]: Tone Kregar: MED TATRAMI IN TRIGLAVOM, monografija, 2007, 352 strani
[Zgodovini.ce 5]: Mojca Marija Peternel: CILLIER WOCHENBLATT (ZEITUNG); Celjski nemški časopis iz leta 1848, monografija, 2006, 204 strani
[Zgodovini.ce 4]: ŠTEFAN KOČEVAR – RODOLJUB SLOVENSKI; zbornik, 2006, 137 strani
[Zgodovini.ce 3]: Branko Goropevšek: SLOVENSKA POLITIKA NA ŠTAJERSKEM V LETIH 1900–1914; monografija, 2006, 272 strani
[Zgodovini.ce 2]: Aleksander Žižek: NAŠIM ZVESTIM, LJUBIM CELJSKIM MEŠČANOM; izdaja vira s spremno študijo, 2004, 208 strani
[Zgodovini.ce 1]: Andrej Pančur: V PRIČAKOVANJU STABILNEGA DENARNEGA SISTEMA; monografija, 2003, 315 str. z ilustracijami

Naročilnica (pdf)