Zgodovina za vse

ZGODOVINA ZA VSE – VSE ZA ZGODOVINO

 

– ISSN 1318-2498 (Tiskana izdaja)
– ISSN 2630-4325 (Spletna izdaja)
 Naročilnica

izhaja dvakrat letno

Izdajatelj: Zgodovinsko društvo Celje

Urednik: dr. Borut Batagelj

Uredniški odbor:

 • dr. Borut Batagelj
 • dr. Bojan Cvelfar
 • dr. Dragica Čeč
 • dr. Jure Gašparič
 • dr. Tone Kregar
 • dr. Jurij Perovšek
 • dr. Marija Počivavšek
 • dr. Ludwig Steindorff
 • dr. Hrvoje Petrić
 • dr. Andrej Studen
 • dr. Aleksander Žižek

Naslov uredništva:

Zgodovinsko društvo Celje, Prešernova 17, 3000 Celje
Telefon: (0)3 42 86 420
Telefaks: (0)3 42 86 411
E-pošta:
info@zdc.si

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Mestne občine Celje.

Revija Zgodovina za vse je usmerjena v historično antropologijo in se ukvarja z zgodovino vsakdanjega življenja in zgodovino od spodaj ali zgodovino malih ljudi. Posebna odlika revije je povratek k pripovedništvu.

Razdeljena je v tri dele. Prvi vsebuje zgodbe, ki jih piše življenje in članke, ki ustrezajo programski orientaciji revije. Kriterij za prispevke je znanstveni pristop z bogatim kritičnim aparatom in stil prispevkov (napisani so v obliki pripovedi, t.j. zgodbi, ki se izogiba dolgočasni naraciji), ki mora biti na dovolj visoki ravni. Drugi del vsebuje prispevke s področja historične teorije in polemike, tretji pa ocene knjig, ki se ukvarjajo s podobnimi temami.

Največja značilnost revije je nedvomno povratek k pripovedništvu. Članki se odlikujejo po bogati pripovedi ali opisu (t.j. globoki ali poglobljeni opis). Ta spada med t.i. moderno pripoved, ki jo zgodovinarji pod vplivom odkritij antropologije postavljajo nasproti klasični pripovedi ali »tankemu opisu«. Temeljite in natančne študije različnih fenomenov iz slovenske zgodovine predstavljajo kompleksne članke, ki se glede na uporabljeno metodologijo in tehnike pisanja uvrščajo na področje mikrozgodovine ali mikropripovedi, zgodovine vsakdanjega življenja, zgodovine mentalitete ter zgodovine civilizacij, navad in običajev.

Glede na paradigmatsko usmeritev lahko revijo uvrstimo med sodobne zgodovinske publikacije v Evropi. Članki so dopolnjeni z daljšimi nemškimi povzetki in s krajšimi slovenskimi in angleškimi sinopsisi.

Zgodovine za vse niso dobro sprejeli le zgodovinarji, študentje zgodovine in drugih humanističnih ved, ampak je naletela na velik odmev tudi v javnosti.

Revija izhaja dvakrat letno na formatu 297 x 210 mm in ima približno 100 do 120 strani. Z veseljem pričakujemo prispevke avtorjev in bralcev, ki jih zanimajo takšne zgodovinske teme in čutijo potrebo po pisanju ali branju tovrstne zgodovine.