Vabilo na občni zbor Zgodovinskega društva Celje

 

zdc logo1

V A B I L O

Spoštovane članice in člani društva, vabim vas na občni zbor Zgodovinskega društva Celje, ki bo

v sredo, 13. marca 2019, ob 17. uri v Muzeju novejše zgodovine Celje, Prešernova ulica 17.

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Pozdrav predsednika

2. Potrditev dnevnega reda

3. Izvolitev delovnega predsedstva

4. Poročilo o delovanju Zgodovinskega društva Celje v letu 2018

4. Program dela za leti 2019 in 2020

5. Uskladitev statuta ZDC z Zakonom o nevladnih organizacijah (ZNOrg)

6. Razno

 

Veselim se srečanja z vami in vas lepo pozdravljam,

dr. Aleksander Žižek, predsednik ZDC