Organi društva

Izvršni odbor:

dr. Borut Batagelj

mag. Rolanda Fugger Germadnik

dr. Bojan Himmelreich

Alenka Hren Medved

dr. Tone Kregar

dr. Marija Počivavšek

dr. Anton Šepetavc

dr. Aleksander Žižek

Nadzorni odbor:

Darja Jan

mag. Hedvika Zdovc

mag. Damir Žerič

Častno razsodišče:

Anka Aškerc

dr. Bojan Cvelfar

dr. Andrej Studen