Organi društva

Izvršni odbor:

dr. Borut Batagelj

mag. Rolanda Fugger Germadnik

dr. Bojan Himmelreich

dr. Alenka Hren Medved

dr. Tone Kregar

dr. Marija Počivavšek – podpredsednica

dr. Anton Šepetavc

mag. Damir Žerič – predsednik

dr. Aleksander Žižek

Nadzorni odbor:

mag. Hedvika Zdovc

Darja Jan

Damjan Kunstelj

Častno razsodišče:

dr. Bojan Cvelfar

Matej Ocvirk