Občni zbor Zgodovinskega društva Celje 19. 4. 2022

Redni volilni občni zbor Zgodovinskega društva Celje smo izvedli v torek, 19. aprila 2022, ob 17. uri na sedežu društva – v Muzeju novejše zgodovine Celje. Prisluhnili smo predsednikovemu poročilu o delovanju Zgodovinskega društva Celje v zadnjem mandatnem obdobju (2019-2021), poročilu o finančnem poslovanju društva in poročilu nadzornega odbora. Izvolili smo tudi nove organe društva in se seznanili s programskimi smernicami v naslednjem mandatnem obdobju, ki jih je podal novi predsednik ZDC mag. Damir Žerič.

Vodstvo Zgodovinskega društva Celje v mandatnem obdobju 2022-2026

Predsednik: mag. Damir Žerič

Izvršni odbor: dr. Borut Batagelj, mag. Rolanda Fugger Germadnik, dr. Bojan Himmelreich, dr. Alenka Hren Medved, dr. Tone Kregar, dr. Marija Počivavšek (podpredsednica), dr. Anton Šepetavc, dr. Aleksander Žižek.

Nadzorni odbor: mag. Hedvika Zdovc, Darja Jan, Damjan Kunstelj

Častno razsodišče: dr. Bojan Cvelfar, dr. Andrej Studen, Matej Ocvirk

Čakajoč na sklepčnost – ogled razstave (P)ostati ženska (foto: B. Batagelj)
Društveni udje prisluhnejo (foto: B. Batagelj)
Od dnevnega reda do predsednikovega poročila (foto: B. Batagelj)
Skupinska slika s predsednikom D. Žeričem (foto: K. Pur)