Zgodovinsko društvo Celje

ZGODOVINSKO DRUŠTVO CELJE

Leto ustanovitve: 1979

Predsednik: dr. Aleksander Žižek

Podpredsednica: dr. Marija Počivavšek
Število članov: 104

Zgodovinsko društvo Celje je strokovna organizacija poklicnih zgodovinarjev, strokovnjakov iz drugih družboslovnih panog in ljubiteljev zgodovine.

Organi društva: izvršni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče.

Dejavnost društva je:

 • povezovanje zgodovinarjev, drugih zainteresiranih družboslovcev in ljubiteljev zgodovine
 • organiziranje posvetovanj, predavanj, predstavitev publikacij
 • podpiranje strokovnega izobraževanja in znanstvenega udejstvovanja svojih članov
 • pospeševanje raziskovanja slovenske zgodovine, zlasti zgodovine Celja in celjske regije
 • preučevanje teorije stroke in družboslovja sploh
 • sodelovanje z učitelji zgodovine in pomoč pri pouku zgodovine in drugih družboslovnih predmetov
 • dajanje pobude in konkretno angažiranje pri zbiranju, ohranjanju in prezentaciji kulturne dediščine
 • opozarjanje na problematiko očuvanja kulturne dediščine
 • sodelovanje in povezovanje z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije in z drugimi sorodnimi društvi v Sloveniji in tujini
 • izdajanje periodične strokovne publikacije naslov m
 • izdajanje književne zbirke zg3

 

 

 Obišči nas na  Facebook-F-Icon-CMYK