Komaj čakamo novo številko Zgodovine za vse – le kaj so zapisali o nas?

Dr. Juro Hrašovec (drugi z leve) na terasi Celjskega doma ob obisku ministra in predsednika Samostojne demokratske stranke Svetozarja Pribićevića, 30. 1. 1926. Tretji od leve poslanec Ljudevit Pivko, četrti Svetozar Pribićević, peti Ernest Kalan in šesti Franjo Lipold (original last Mojce Antončič Jenko)