Predstavitev 1. številke 23. letnika revije Zgodovina za vse

 zdc logo
 Vas ob izidu prve številke XXIII. letnika vabi na predstavitev revije

 naslov

image44m

Revijo bo predstavil urednik dr. Borut Batagelj, sledila bo predstavitev ene izmed objavljenih razprav:
»Krošnjarjenje se je tako razpaslo po deželi, da teh posili trgovcev kar mrgoli«

Krošnjarstvo kot oblika nelojalne konkurence med svetovnima vojnama bo osvetlila dr. Marija Počivavšek, muzejska svetnica v Muzeju novejše zgodovine Celje.

Ob trgovini, ki je bila v obdobju med svetovnima vojnama relativno dobro razvita, so pomembno vlogo še vedno igrali sejmi in krošnjarstvo. Slednje je sicer temeljilo še na avstrijski obrtni zakonodaji, a bistvo je bilo v tem, da so prodajo po hišah smeli izvajati zgolj tisti, ki so imeli za to dovoljenje. So pa imele v posameznih občinah politične oblasti možnost, da iz določenih razlogov tovrstno prodajo (začasno) prepovejo. Konflikt med trgovci, ki so svojo dejavnost opravljali skladno z zakonodajo v stalnih prostorih, in med krošnjarji, ki so prodajali blago od kraja do kraja in od vrat do vrat, je namreč že star, a kot odsev nestalnega, t.j. potujočega trgovanja, se je krošnjarstvo ohranilo vse do novejšega obdobja. Še zlasti v tridesetih letih 20. stoletja, v času velike gospodarske krize, so trgovcem predstavljali omembe vredno konkurenco ravno potniki tujih trgovcev in pa domači krošnjarji, ki so s spretnim, včasih celo vsiljivim trgovanjem med ljudi širili raznorazne, včasih tudi prepovedane ter »zdravju in morali škodljive« predmete.

Predstavitev bo v četrtek, 25. avgusta 2016, ob 12. uri
v Zgodovinskem arhivu Celje, Teharska ulica 1.

Vabljeni!